Лазерна МLS терапия

Терапевтичният ефект при този вид лазер /Multiwave Locked System/ се базира на много по-съвършена технология, в сравнение с този при диодните лазери. В момента нито един апарат,освен този в сегмента,не е в състояние да генерира едновременно и за кратък срок мощен противовъзпалителен, противооточен и обезболяващ ефект. Това се постига посредством два вида лъчение – с импулсно и непрекъснато действие, взаимно потенцииращи действието си. Така МLS терапията се явява отлично средство за лечение на множество заболявания:
а/травми на скелетно-мускулната система/разтежения, дисторзии,…./;
6/ дегенеративни ставни или нервно-мускулни заболявания;
в/болка с различен произход;
г/отоци след влошено лимфо- и кръвообръщение;
д/различни увреждания на меките тъкани вкл. неинфекциозни възпаления.

Обаждане
Упътване