Авангардна ултразвукова терапия
без мануална дейност

Ултразвуковата терапия е основна физикална модалност,използваща вълни с много висока честота/над
800 КНг/, които проникват в тъканите. Приложени в правилните терапевтични дози те предизвикват редица
благоприятни физиологични ефекти.Въздействието им върху организма е многостранно: механично, термично,
физико-химично ,нервно-рефлекторно и бактерицидно.

На тези въздействия се базира и терапевтичния ефект на ултразвука: фибринолитичен, противовъзпалителен, аналгетичен, нормализиращ съдовия тонус, „стимулиращ регенерацията на тъканите и калусообразуването, хиперемизиращ,подобряващ обмяната на веществата ,антиалергичен и бактерициден.

Наистина уникалната „Hands free sono ВТL” разработка предлага всички тези въздействия на конвенционалния лечебен ултразвук,без необходимост от
извършването на процедурата от терапевт, което елиминира и риска от човешка грешка „Вградената технология „Rotary  Field” осигурява бърза, ефективна и комфортна
терапия.

Обаждане
Упътване