Балнеохотел ДианаМар

град  Павел баня, 6155,
адрес: бул. Освобождение 3
Тел: 0431 541-64 .; 0436 290-02
Mobile: 0893 317860 ; 0885 731117
Email: dianamar@dianamar.eu

Начини на плащане:

БАНКОВА СМЕТКА : М ДИ СИ ЕООД , IBAN: BG28IABG70951000810900 ; BIC: IABGBGSF ; ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

Обаждане
Упътване