ЕРГОН ТЕРАПИЯ  В ДИАНАМАР ПАВЕЛ БАНЯ !

Индивидуална Ергон терапия

ЕРГОН техниката в разработена след години проучвания, клинично прилагане и обратна връзка от пациенти, на които е прилагана.
Това е комбинация от статична и динамична манипулация на меките тъкани със специализирано клинично оборудване /Еgron tools/. Въздейства ефективно върху миофасциални ограничения и увреждания. Техниката носи името от гръцката дума Ergon, която означава „продукт на човешката дейност“. бил той ръчен, умствен, научен или артистичен труд.

Основното, върху което въздейства техниката е съединителната тъкан на човешкото тяло (фасция). Фасцията е изградена основно от колаген, разполага се под кожета и има стабилизираща и свързваща функция, също така разделя мускулите от останалите вътрешни органи. Тя е мрежа от съединителна тъкан, обвиваща почти всичко в нашия организъм. Има няколко вида фасция: повърхностна, дълбока и органза (париетална).

Въздействие на Ергон техниката:

Освобождава връзките между свързващите тъкани;
Стимулира анаболните (изграждащи) процеси в съединителната тъкан;
Стимулира образуването на колаген;
Възстановява еластичността на съединителната и мускулната тъкан;
Повишава температурата на кожата;
Възобновява рефлексите на мускулите при наличие на грешни модели;
Подобрява миотатичния рефлекс и нервномускулния контрол;
Намалява напрежението в една или повече стави;
По-добро оздравяване чрез увеличаване на циркулацията на кръв към и във обработваната зона;
Подобрява лимфния дренаж и устойчивост на вените;
Увеличава клетъчната регенерация и активност;
Намалява болката и мускулния спазъм;
Съхранява биомеханичната функция на ставите чрез намаляване на фасциалните ограничения.

 

Обаждане
Упътване